UBYTOVANIE


2 MIESTNE ŠTÚDIÁ

3 MIESTNE ŠTÚDIÁ

4 MIESTNE ŠTÚDIÁ

4 MIESTNE APARTMÁNY

5 MIESTNE ŠTÚDIÁ

5 MIESTNE APARTMÁNY

7 MIESTNE CHATY

2 MIESTNE ŠTÚDIÁ

B1-B5

2 miestne štúdiá


klimat.

terasa

kuchyňa

soc. zar.

WiFi

televízor

C1-C8

2 miestne štúdiá


klimat.

terasa

kuchyňa

soc. zar.

WiFi

televízor

C9-C16

2 miestne štúdiá


klimat.

terasa

kuchyňa

soc. zar.

WiFi

televízor

J2-J6

2 miestne štúdiá


klimat.

terasa

kuchyňa

soc. zar.

WiFi

televízor

J9-J13

2 miestne štúdiá


klimat.

terasa

kuchyňa

soc. zar.

WiFi

televízor

SJ1 1-6

2 miestne štúdiá


klimat.

terasa

kuchyňa

soc. zar.

WiFi

televízor

SJ1 7-12

2 miestne štúdiá


klimat.

terasa

kuchyňa

soc. zar.

WiFi

televízor

SJ2 19-24

2 miestne štúdiá


klimat.

terasa

kuchyňa

soc. zar.

WiFi

televízor

3 MIESTNE ŠTÚDIÁ

D2-D5

3 miestne štúdiá


klimat.

terasa

kuchyňa

soc. zar.

WiFi

televízor

veľký drevený dom sediaci na vrchole sviežej zelenej lúky.

E2, E3

3 miestne štúdiá


klimat.

terasa

kuchyňa

soc. zar.

WiFi

televízor

F2-F5

3 miestne štúdiá


klimat.

terasa

kuchyňa

soc. zar.

WiFi

televízor

SJ2 13-18

3 miestne štúdiá


klimat.

terasa

kuchyňa

soc. zar.

WiFi

televízor

PARAISO

3 miestne štúdiá


klimat.

terasa

kuchyňa

soc. zar.

WiFi

televízor

4 MIESTNE ŠTÚDIÁ

E1-E4

4 miestne štúdiá


klimat.

kuchyňa

kuchyňa

soc. zar.

WiFi

televízor

G3-G4

4 miestne štúdiá


klimat.

kuchyňa

kuchyňa

soc. zar.

WiFi

televízor

PARAISO

4 miestne štúdiá


klimat.

kuchyňa

kuchyňa

soc. zar.

WiFi

televízor

4 MIESTNE APARTMÁNY

A5-A10

4 miestne apartmány


klimat.

terasa

kuchyňa

soc. zar.

televízor

Ubytovanie Štúrovo - EL Paso - Apartmán A5

B6-B9

4 miestne apartmány


klimat.

terasa

kuchyňa

soc. zar.

televízor

E5-E6

4 miestne apartmány


klimat.

terasa

kuchyňa

soc. zar.

televízor

J1, J7, J8, J17

4 miestne apartmány


klimat.

terasa